okwest

Referat af generalforsamling 2019 PDF Udskriv Email
  
Torsdag, 14 Marts 2019 00:00

 

 

Referat af generalforsamling i Orienteringsklubben WEST

lørdag, den 9. februar 2019 kl. 16.00 i klublokalet i Vrøgum

Dagsorden i henhold til lovene:

1. Valg af dirigent og mødesekretær.

2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

3. Regnskabsberetning.

4. Næste års budget.

5. Næste års kontingent.

6. Indkomne forslag (skal være skriftlige).

7. Valg til bestyrelsen – på valg er:

  • Anna Trab – Økonomimester (modtager ikke genvalg)

  • Bestyrelsesmedlem – Peter Gammelvind

8. Valg af revisor – på valg er: Per B. Christensen

9. Eventuelt.

Kl. 16 blev der budt velkommen til generalforsamlingen af formand Mogens Nielsen.

ad pkt. 1.

Jens Sørensen blev valgt til dirigent.

Klaus Lønborg blev valgt til mødesekretær.

Jens Sørensen konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udført i overensstemmelse med gældende love.

ad pkt. 2.

Formand Mogens Nielsen uddybede enkelte emner fra årsberetningen, som forinden var sendt pr. mail til klubbens medlemmer.

  • Vores veninde Ingse i Sverige er afgået ved døden, men hendes mand Yngve har nævnt at klubben stadig er meget velkommen i deres hjem.

  • Vores mange årige medlem Hans Nissen er også var afgået ved døden i 2018.

  • Skolens kloak var under renovering, men arbejdet var pludselig ophørt og klubhusets fremtid er stadig uvis i Vrøgum.

  • Facebook skal udnyttes bedre, og medlemmerne opfordres til at ”kommentere beskeder ” da disse informationer på den måde spredes bedre.

Hanne Voss: Spurgte om alle accepterede at billeder fra arrangementer blev lagt op på Facebook. Der var generelt enighed med enkelte undtagelser.

Lene: efterlyste en nærmere dato for klubbens afholdelse af DM Stafet i 2020.

Søren: Har bestyrelsen gjort sig tanker om hvad vi stiller op, når Borgerforeningen også har forlad lokaler på Vrøgum skole og OK West snart er eneste bruger af skolen.

Mogens: Bestyrelsen har ikke gjort sig yderligere overvejelser.

Marianne: Er det muligt at få udbedret muligheden for bad efter løb i skoven.

Mogens: Bestyrelsen har ikke spurgt kommunen om at udbedre eksisterende badeforhold.

Jens: Da klubben betaler husleje har vi ret til at få tildelt lokaler et sted i kommunen.

Jens: Er bestyrelsens tiltag med ”Grøn” tankegang accepteret af medlemmerne (Som er, ikke brug af plastik service, og genbrug af plastikposer til kort) Der er generel enighed om at det er et positivt tiltag.

Jens: reklamerede for det nye koncept (O-track). Brugere kan uploade deres løb og sammenligne deres løb med andre der uploader deres løb.

Jens: har det været en succes med indførslen af printede kort til træningsløb i stedet for fortrykte kort som tidligere. Det er positivt modtaget men programmet kræver lidt træning og den rigtige driver.

Mogens: Med dette koncept er der fin økonomi til at købe farvepatroner eller udskifte printer når den viser svaghedstegn.

Mogens: er det stadig i orden at ikke medlemmer af en orienteringsklub betaler 30 kr. for at deltage i træningsløb. Der var enighed blandt deltagerne at det er i orden.

Sven W: Vejrs by vil gerne betale 1000 kr. for fortsat årlig afholdelse af orienteringsløb i Vejrs by i sommer måneden. Til gengæld skal sommerhusejerne kun betale 10 kr. for at deltage i træningsløb.

Lene: fik bekræftet at medlemmer fra andre klubber også betaler 10 kr. for at deltage i træningsløb, når blot de er medlem af en anden klub.

Jens: Klubben har modtaget julekort fra ”Plejehjemmet Lunden” i Varde. Der var brede enighed om at dette tilbagevendende årlige arrangement altid er rigtig hyggelig og alle ønsker at fortsætte de kommende år.

Jens: Klubbens medlemstal er stadig faldende.

Klaus: efter aftale med bestyrer af løbebutikken ”Løberen” i Esbjerg vil klubbens medlemmer få 15% rabat på køb hvis bestyrelsen tager kontakt og bekræfter aftalen.

Beretningen blev godkendt med klapsalve.

ad pkt. 3.

Anna Trab gennemgik regnskabet, som forinden på mail var sendt til medlemmerne.

Regnskabet blev godkendt med klapsalve.

Erling: Kortbeholdningen i skabet vil langsom bliver forældet.

Jens: Bekræfter at banelæggere kan få tilsendt en kortfil over området som man skal lave træningløb i.

Jens: Personer som ikke er medlem, som ringer og beder om at få tilsendt en kortfil bliver bedt om først at sende en kopi af den skovtilladelse de har ansøgt. Ofte vender personen derfor ikke tilbage.

Regnskabet blev godkendt med klapsalve. Anna Trab afgår som økonomimester efter adskillige år på posten.

ad pkt. 4.

Anna Trab gennemgik næste års budget, som forinden på mail var sendt til medlemmerne.

Mogens: Et afsat beløb på 30.000 i år 2019, vil blive uddybet senere ved generalforsamlingen.

Budgettet blev godkendt.

ad pkt. 5.

Anna Trab kunne oplyse, at en enig bestyrelse gik ind for uændret kontingent i 2019.

Beslutningen blev godkendt med klapsalve.

ad pkt. 6.

Der var ikke indkommet skriftlige forslag til bestyrelsen.

ad pkt. 7.

Anna Trab – Økonomimester (modtager ikke genvalg)

Erik Lauersen har accepteret at tiltræde denne post

Bestyrelsesmedlem – Peter Gammelvind (Peter accepterede genvalg)

ad pkt. 8.

Valg af revisor – på valg er: Per B. Christensen (Per accepterede genvalg)

ad pkt. 9.

Eventuelt

Per: Reklamerede for sommerens orienterings arrangement, SOW-Swiss Orienteering Week 2019

Mogens: Der afsat 30.000 kr. til at afholde en weekend klubtur til ”Vindkraft” ved Holstebro.

Der var opbakning blandt forsamlingens deltagere og bestyrelsen arbejder videre med dette og udsender senere en nærmere detaljeret indbydelse.

Der er i samme periode klubarrangementer at tage hensyn til, bla. den årlige Divisionsmatch.

Per: opfordrede til at arrangere Påskeløb i skovene omkring Nyminde.

Mogens: Anna Trap slutter sit mange årigt arbejde som medlem af bestyrelsen, hvor hun med stor succes har bestridt mange af klubbens funktioner. Anna trådte ind i bestyrelsen i 1985 og i 1988 blev hun formand som hun bestred i 11 år. Vi vil alle i klubben sige hende tak for dette store arbejde.

Anna: udtrykte sin klare mening om at uden de andre i bestyrelsen, samt klubbens mange aktive medlemmer, så havde OK West ikke eksisteret.

Jens: supplerede at det var ham der fik Anna ind i bestyrelse og i den forbindelse havde håbet på mere ”kage og kaffe” man ligestillingen havde allerede holdt sit indtog på det tidspunkt.

Formanden takkede Anna og overrakte en lille gave som tak for arbejdet. Derefter afsluttede Mogens generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Jens Sørensen Klaus Lønborg

Dirigent Sekretær

 

 

 

 

Senest opdateret ( Fredag, 08 November 2019 08:38 )
 

west billeder

81.jpg

Kommende aktiviteter

Lørdag 07 December kl.13:00
Julehyggeløb i Vrøgum Ø
________________________
Lørdag 14 December kl.13:00
Træningsløb Ølgod
________________________
Onsdag 18 December kl.17:30
Vintercup 5. afd. Bramming
________________________
Lørdag 21 December kl.13:00
Træningsløb Ål Øst
________________________
Torsdag 26 December kl.10:00
Julenisseløb Nørreskoven
________________________

West kalender

December 2019
M T O T F L S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Januar 2020
M T O T F L S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Medlemmerne

No images
Copyright © 2019 okwest. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.