okwest

Referat af generalforsamling 2017 PDF Udskriv Email
Tirsdag, 09 Maj 2017 13:54

Referat af generalforsamling i Orienteringsklubben WEST

lørdag, den 25. februar 2017 kl. 16.00 i klublokalet i Vrøgum

Dagsorden i henhold til lovene:

1. Valg af dirigent og mødesekretær.

2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

3. Regnskabsberetning.

4. Næste års budget.

5. Næste års kontingent.

6. Indkomne forslag (skal være skriftlige).

7. Valg til bestyrelsen – på valg er:

 • Formand – Mogens Nielsen (ikke på valg)

 • Kasserer – Anna Trab (på valg – modtager genvalg).

 • Sekretær – vakant (kandidat mangler).

 • Bestyrelsesmedlem – Peter Gammelvind (på valg – modtager genvalg).

  8. Valg af revisor – på valg er: Per Bovién Christensen.

  9. Klubbens fremtid.

  10.Eventuelt.

  Kl. 16 blev der budt velkommen til generalforsamlingen af formand Mogens Nielsen.

  ad pkt. 1.

  Jens Sørensen blev valgt til dirigent.

  Klaus Lønborg blev valgt til mødesekretær.

  Jens Sørensen konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udført i overensstemmelse med gældende love.

  ad pkt. 2.

  Mogens Nielsen uddybede enkelte emner fra årsberetningen, som forinden var sendt pr. mail til klubbens medlemmer.

  Beretningen blev godkendt med klapsalve.

  ad pkt. 3.

  Anna Trab gennemgik regnskabet, som forinden var omdelt til de tilstedeværende.

  Regnskabet blev godkendt med klapsalve.

  ad pkt. 4.

  Anna Trab gennemgik næste års budget, som forinden var omdelt til de tilstedeværende.

  Else Pedersen fik bekræftet, at kr. 1500 til campingvogn er vægtafgift og småt vedligehold. Else foreslog, om der kunne afsættes penge til indvendig belysning.

  Forslag kunne være en enkelt lampe med batteri.

  Mulighed for at investere i en generator til belysning, printer mv. blev foreslået som en mulig løsning.

  Søren Skov Pedersen ønskede oplyst, hvad kr. 10000 under kortudgifter dækkede. Beløbet dækker udgifter til korttegning. Kortene er tegnet i 2016. Afregningen er sket i 2017.

  Lene Thorsen fik bekræftet, at udgifter til hjemmeside bla. går til Hostmaster.

  Budgettet blev godkendt med klapsalve.

  ad pkt. 5.

  Anna Trab kunne oplyse, at en enig bestyrelse gik ind for uændret kontingent i 2017. Medlemmerne må imidlertid forvente en stigning af kontingent i 2018.

  Beslutningen blev godkendt af forsamlingen.

  ad pkt. 6.

  Der var ikke indkommet skriftlige forslag til bestyrelsen.

  ad pkt. 7.

  Valg til Kasserer. Anna Trab blev genvalgt.

  Valg til sekretær forbliver vakant. Ingen meldte sig.

  Bestyrelsesmedlem. Peter Gammelvind blev genvalgt.

  ad pkt. 8.

  Per Bovien modtog genvalg.

  ad pkt. 9.

  Formanden fremsatte følgende spørgsmål til drøftelse i forsamlingen.

  1. Hvor vil klubben være om 5 år?

  2. Hvor vil klubben være om 1-2 år?

  3. Skal det være som det plejer?

  Spørgsmål og svar til ovenstående punkter:

  Else Pedersen ønskede oplyst antal ungdomsløbere i klubben.

  Peter Gammelvind: OK-West er nok lagt sammen med OK-Esbjerg

  Sven Wodschow: Der er måske løb en gang pr. måned og ikke som i dag 1 gang om ugen.

  Per Bovién Christensen: Måske ville flere melde sig som banelæggere, hvis man kunne være flere om at afvikle træningsløb.

  Klaus Lønborg: Måske skulle onsdagsløb ændres til lørdag. Det ville gøre det lettere for det arbejdende folk at arrangere træningsløb i sommerhalvåret.

  Jens Sørensen: Klubben bæres af, at der afvikles ugentlige træningsløb gennem hele året.

  Formanden bekræftede, at der tidligere var træningsløb tirsdag eller onsdag, fordi der var stævner i week-enden.

  Per Bovién Christensen: Campingvognen er et vigtigt, socialt og hyggeligt element i klubben, og den bør prioriteres højt.

  Formanden pointerede vigtigheden af, at en forkert placeret post ikke må flyttes af løberne men kun af banelæggeren.

  Søren Skov Pedersen tror ikke, at OK West på sigt kan blive i lokalerne i Vrøgum..

  Formanden kunne bekræfte, at kommunen ønsker at sælge bygningerne/rive det hele ned. Han mente endvidere, om det kunne være en mulighed for klubben at søge om at få lokaler nær ved fritidshjemmet i Oksbøl.

  Per Bovién Christensen gav udtryk for, at et klubhus i Varde kunne gøre det lettere for ungdomsløbere at komme til træning.

  Klaus Lønborg tilkendegav, at et klublokale i Varde ville være godt for klubbens synlighed i bybilledet og hvervning af nye medlemmer.

  Søren Skov Pedersen: Vrøgum plantage har stor betydning for gamle traditioner og er stadig spændende selv for erfarne løbere.

  Lene Thorsen: Et nyt klubhus kan feks. også være i den gamle skovfogedbolig i Varde Søndre Øst.

  Asta Pedersen gav udtryk for, at det ville være en god ide, at lægge flere officielle åbne løb på klubbens hjemmeside.

  Hanne Kristensen oplyste, at hun ofte skriver på Facebook om OK Wests arrangementer. Der er imidlertid for få, der hjælper med ”Like” opslag.

  Else Pedersen mente, det måske kunne være en god idé at gøre lidt reklame for idrætten til seniorer (Ældresagen). Det kunne være en målgruppe, der hurtigt ville kunne klare sig selv – og som er selvkørende.

  Hanne Kristensen: De lange skoledage gør det svært at hverve unge. Kunne OK-West tilbyde eftermiddagsarrangementer. West interesse?.

  Thorkild Jepsen: Motto skulle ændres fra at ”Løbe orienteringsløb” til at ”Gå til orientering”.

  Annette Lønborg: Måske skulle der appelleres til den lokale løbeklub, som har fungeret i Varde i flere år.

  Søren Skov Pedersen: Om 5 år vil flere af klubbens medlemmer være 80 år. Hvor lille skal den være, før den nedlægges.

  Jens Sørensen: En klub kan bestå selv med få medlemmer - som OK Ribe.

  Thorkild Jepsen: Grænsen kan blive, at de økonomiske faste udgifter bliver for store.

  Peter Gammelvind: O-sport kunne ændres til E-sport, som er populær blandt unge, der spiller computerspil.

  Jens Sørensen opfordrede medlemmer til at komme med forslag til klubben, så det ikke kun er bestyrelsens opgave.

  ad pkt. 10.

  Alt kan drøftes. Intet kan vedtages.

  Per Bovién Christensen fortalte, at der er en invitation til en klubtur til Målø i Sveriege i efterårsferien. Ingse og Yngve har inviteret OK West. Per arbejder med videre med sagen.

  Deltagere kunne evt. satse på også at deltage i løbet ”Blodslidet”

  Peter Gammelvind oplyste, at der stadig er et dobbeltværelse ledig til årets påskeløb, hvor nogle af klubbens medlemmer er tilmeldt.

  Kunne det måske være aktuelt at købe en printer til banelæggere, der ønsker at give den service at levere printede baner til træningsløb. Peter Gammelvind havde til dagen undersøgt mærker og priser på printere og papir.

  Jens Sørensen oplyste, at laserprintere er billigere i drift.

  Søren Skov Pedersen gav udtryk for, at det ville være en fin service for nye løbere at tilbyde printede baner.

  Jens Sørensen pointerede, at man ikke skal pålægge banelæggeren flere opgaver. Samtidig skal man være opmærksom på, at der nok vil være et ekstra svind, når der muligvis printes for mange kort.

  Peter Gammelvind: Det bør være op til den enkelte banelægger at tilbyde printede baner.

  Per Bovién Christensen: Måske skal klubben tage skridtet og investere i både en generator og en printer.

  Søren Skov Pedersen: Klubben burde have råd til en sådan investering.

  Formanden: I forbindelse med Find vej i …… den 29. april skal der reklameres. Formanden regner med at have materiale med hjem, når han har været til repræsentantskabsmøde i DOF den 4. marts. Arrangementet finder igen i år sted i Varde. Lederen af campingpladsen i Gødel har tilbudt, at arrangementet kan finde sted der. Det kan først blive i 2018.

  Formanden kunne oplyse, at OKE var begyndt at tage kr. 30,00 for et kort til træningsløb, hvis løberen ikke var medlem af en orienteringsklub. Forsamlingen tilkendegav, at WEST kunne følge trop med undtagelser.

  Varde kommune synes også, kortene er billige, når klubben arrangerer VAKS. Fremover vil prisen være kr. 30,00 pr. kort.

  Per Bovién Christensen fortalte om sine drømme/ønsker om, at klubben kunne afvikle påske- eller sommerløb over tre dage på det nye mammutkort. Det skulle være med fast stævneplads alle tre dage. Kunne være i samarbejde med OKE.

  Søren Skov Pedersen: Tvivler på, at klubben er i stand til at afvikle store løb om 5 år pga. klubbens gennemsnitsalder

  Marianne Lorenzen tilbød sin hjælp i forbindelse med Find vej i …. Lene Thorsen opfordrede medlemmerne at melde sig til hende, hvis de kunne hjælpe.

  Klaus Lønborg: Måske skal ”Find vej i …. evalueres. Nytteværdi?. Der skal laves lokal reklame for arrangementet, ellers har det ingen effekt. I 2016 blev der ikke delt flyer ud og ingen plakater hængt op. Der var ringe fremmøde I 2016.

  Spørgsmålet om en hjertestarter blev drøftet. Jens Sørensen oplyste, at områdets hjertestartere kan findes på internettet. Ulrik Lorenzen oplyste, at der var en hjertestarter hos dem.

  Formanden fortalte en lille historie om 2 poster, der pludselig var blevet væk. Han understregede vigtigheden af at benytte afkrydsningsarket med alle postnumre både før og efter postudsættelse- og indsamling.

  Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

  Jens Sørensen Klaus Lønborg

  Dirigent Sekretær

Senest opdateret ( Fredag, 02 Marts 2018 14:36 )
 

west billeder

DSC_0026.jpg

Kommende aktiviteter

Tirsdag 19 Februar kl.18:00
Vintercup 9. afd. Lyshøjen
________________________
Søndag 24 Februar kl.10:00
2. lange dag i vest
________________________
Lørdag 02 Marts kl.13:00
Træningsløb Vrøgum Ø.
________________________
Tirsdag 05 Marts kl.18:30
Vintercup 10. afd. Marbæk
________________________
Lørdag 09 Marts kl.13:00
Træningsløb Vejers Syd
________________________

West kalender

Februar 2019
M T O T F L S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Marts 2019
M T O T F L S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Medlemmerne

No images
Copyright © 2019 okwest. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.