okwest

Referat af bestyrelsesmøde mandag, den 28. august 2017 PDF Udskriv Email

Referat af bestyrelsesmøde mandag, den 28. august 2017 kl. 19.00 i klublokalet i Vrøgum.

Til stede: Mogens Nielsen, Peter Gammelvind, Sven Wodschow og Anna Trab.

Dagsorden:

A. Debatpunkter – fremadrettet.

1. Klubarrangementer det næste halve år.

a. Klub Ultralang Vrøgum Øst/Vest.

Dette mesterskab afvikles den 11. november 2017 med Peter Gammelvind som

banelægger. Der bliver start og mål fra klublokalet.

b. Juleløb/arrangement.

Dette arrangement afvikles den 2. december 2017 med Klaus Lønborg m.fl. som

banelæggere. Der er løb fra kl. 13.00. Kl. 15.00 begynder julebanko/julehyggen.

2. Træningskalenderen 2018.

Sven W har tidligere talt med Mette Lolk, OKE om at begynde at planlægge første halvår

af 2018, men er endnu ikke kommet i gang.

I 2018 skal der tages hensyn til Varde Sommerspil – fra den 27. juni – 13. juli.

Løb i Gjellerup skal være i juli.

Løb for fællesskabet i Lunden skal afvikles i juni. Sven aftaler med Lars Palle.

Vaks: Drøftes senere.

Ingen – ud over Jens - har reageret på Svens efterlysning af undervisere til månedlige

teknikkurser før træningsløb i Vrøgum.

3. Kommunemesterskabet i skoleorientering.

Sven har ikke orket. Tages op igen, hvis èn får energi og tid til et sådant arrangement.

4. Skolekort i Sdr. Omme.

Vi var enige om at takke nej. Der kan evt. henvises til OK GORM.

B. Status – igangværende opgaver.

1. Klub lang 12. august Kærgård Syd.

Der var 40 deltagere i det dobbelte klubmesterskab. Har tidligere talt om at henlægge

Klubmesterskaber til åbne løb. Ideen opgives.

2. Dansk Militær Idrætsforbunds Mesterskab i Feltsport den 10. okt. 2017

Mogens har været til møde herom. Jens Sørensen er banelægger, og Mogens står for

beregningen af selve o-løbet.

Militæret står for selve arrangementet.

3. Cykeluge i efterårsferien MTB-O Varde kommune.

Dette arrangement er ved at falde på plads. Jens står herfor, og det afvikles i Varde Sdr.

plantage.

4. Trykte træningsløbskort.

Der er købt en printer mere til A3 papir. Mogens prøver/tester printeren.

Der er endvidere indkøbt en generator.

Der var enighed om, at bede Jens om at købe lidt trykte kort, som vi kan have liggende til

brug for banelæggere, der bruger ”den gamle metode”. Vi skal blot have 50 stk. af hver.

Mogens kontakter Jens herom.

5. Vaks aktiviteter i sommerferien.

Der var kun deltagere i Varde by og i Vrøgum - i alt 16.

Peter sender regning til Varde kommune.

6. Naturløbet 22. september 2017.

Kører stille og roligt. Christian Gram er stævneleder.

7. Gennemgang af velkomstmateriele.

Materiale er sendt til Egil Hvid-Olesen.

8. Kort.

Jens er færdig med Vrøgum øst og er i gang med Vrøgum vest.

Erling Nielsen er i gang med at revidere Sønderheden.

Palle Cavan er i gang i Ho plantage.

9. Påskeløbene 2018.

Der er 20, der har tilbudt at hjælpe. Der er funktionsledermøde den 25. september.

10. Økonomi.

Økonomien er ok.

C. Efterretning – sager til orientering.

1. Undersøgelse i forbindelse med kommunevalget.

Svar er indsendt.

2. DOF akademiet.

Taget til efterretning.

3. Besøg af ny kulturchef.

Mogens har inviteret til at deltage den 6. september i Vrøgum.

Der er modtaget et positivt svar.

4. Spørgeskemaundersøgelse - DOF økonomi.

Mogens og Anna har svaret.

5. Referat af HBmøde nr. 5.

Taget til efterretning.

6. Diverse skrivelser.

Invitation fra Ugeavisen Varde om annoncering.

Mogens har tilmeldt klubben.

7. Medlemmer.

a. Ind- og udmeldelser.

Hans Jørgen Kobberholm er slettet.

8. Klublokalet.

En radiator i klublokalet er i udu. Vist også en i kælderen. Mogens ringer til Elin herom.

D. Kommunikation – hvad og hvordan.

1. Hjemmesiden.

Egil har sagt ja til at tage sig af hjemmesiden. Mogens har oprettet ham og givet en kode.

2. Facebook – skal vi oprette en facebook side?

Mogens kontakter Hanne Kristensen, om hun vil stå for den – oprette gruppe m.v.

E. Eventuelt – mødeplanen

1. OKE tager 30 kr. til træningsløb for ikke DOF medlemmer.

Vi skal have lavet et skilt med oplysning om priser til træningsløb.

2. Vejers Grundejerforening.

Tak til Sven fra Vejers Grundejerforening for vel udført arbejde.

Samtidig tilbyder de medlemskab i OK WEST, så medlemmerne kan deltage i vores

træningsløb. Sven kontakter og siger ja tak.

3. Næste møde.

6. december 2017 kl. 18.00 hos Peter.

Sydkredsens mødeplan i 2017 og 2018:

23.10.2017 i Naturcenter Hindsgavl

05.02.2018 i Kolding

Esbjerg, den 29. august 2017

Anna Trab

Referent

 

west billeder

82.jpg

Kommende aktiviteter

Lørdag 17 November kl.13:00
Træningsløb i Marbæk
________________________
Tirsdag 20 November kl.18:00
Vintercup - Universitet
________________________
Torsdag 22 November kl.10:00
Jule seniormøde
________________________
Lørdag 24 November kl.13:00
Træningsløb i Ål Vest
________________________
Lørdag 01 December kl.13:00
Julehyggeløb i Vrøgum Ø
________________________

West kalender

November 2018
M T O T F L S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
December 2018
M T O T F L S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Medlemmerne

No images
Copyright © 2018 okwest. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.