okwest

Referat af generalforsamling 2018 PDF Udskriv Email
  
Lørdag, 03 Marts 2018 10:24

Referat af generalforsamling i Orienteringsklubben WEST

lørdag, den 3. februar 2018 kl. 16.00 i klublokalet i Vrøgum

Dagsorden i henhold til lovene:

1. Valg af dirigent og mødesekretær.

2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

3. Regnskabsberetning.

4. Næste års budget.

5. Næste års kontingent.

6. Indkomne forslag (skal være skriftlige).

7. Valg til bestyrelsen – på valg er:

  • Formand – Mogens Nielsen

  • Sekretær – vakant (kandidat mangler).

  • Bestyrelsesmedlem – Sven Wodskow

8. Valg af revisor – på valg er: Søren Skov Pedersen. (modtager genvalg).

9. Eventuelt.

Kl. 16 blev der budt velkommen til generalforsamlingen af formand Mogens Nielsen.

ad pkt. 1.

Jens Sørensen blev valgt til dirigent.

Klaus Lønborg blev valgt til mødesekretær.

Jens Sørensen konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udført i overensstemmelse med gældende love.

ad pkt. 2.

Mogens Nielsen uddybede enkelte emner fra årsberetningen, som forinden var sendt pr. mail til klubbens medlemmer.

Særlig bemærkning var, at det for 2018 kniber med at finde banelæggere til de ugentlige træningsløb.

Beretningen blev godkendt med klapsalve.

ad pkt. 3.

Anna Trab gennemgik regnskabet, som forinden på mail var sendt til medlemmerne.

Regnskabet blev godkendt med klapsalve.

ad pkt. 4.

Anna Trab gennemgik næste års budget, som forinden på mail var sendt til medlemmerne.

Else Pedersen ville gerne vide, hvad vi får for vores kontingent til DOF.

Deltagere svarede: Mulighed for deltage i alle åbne løb og selv afvikle åbne løb samt de 2 årlige divisionsturneringer og medlemsbladet O-posten mv.

Else Pedersen ville endvidere gerne vide, hvad udgiften til korttegning dækkede. Denne udgift dækker

digitalt tegneudstyr samt kørepenge til korttegnerne.

Budgettet blev godkendt.

ad pkt. 5.

Anna Trab kunne oplyse, at en enig bestyrelse gik ind for uændret kontingent i 2018.

Beslutningen blev godkendt af forsamlingen.

ad pkt. 6.

Der var ikke indkommet skriftlige forslag til bestyrelsen.

ad pkt. 7.

Formand – Mogens Nielsen modtog genvalg

Sekretær – Hanne Vase blev valgt

Bestyrelsesmedlem – Sven Wodschow modtog genvalg.

ad pkt. 8.

Søren Pedersen modtog genvalg.

ad pkt. 9.

Mogens efterspurgte gode og dårlige erfaringer med brugen af printer til print af kort til ugentlige træningsløb.

Søren mente, at printerkøbet var en god investering. Det krævede blot lidt tilvænning af banelæggerne.

Mogens nævnte, at der i opstartsfasen havde været et større forbrug af nogle for dyre farvepatroner.

Hanne Vase vil gerne arbejde med børne o-træning, blot der var andre, der ville hjælpe.

Else ville gerne høre lidt om, hvor ofte man helst skulle være banelægger i løbet af et år. Svaret var ca. 2 gange pr. person pr. år.

Sven gav udtryk for, at det var ærgerligt at skulle aflyse kommende uges træningsløb i Blåbjerg pga. manglende banelægger.

Jens opfordrede til at skrive til ham om at få tilsendt senest opdaterede kort til brug for banelægning.

Jens gennemgik og roste 2017s arrangementer og rimelige fremmøde ved træningsløb.

Else mente, klubben skulle satse på at tiltrække lidt ældre, nye medlemmer da de var mere stabile deltagere.

Mogens nævnte, at det var vigtigt at være synlige ved at deltage med arrangementer i lokalområdet.

Hanne nævnte, at DOF havde udsendt en folder med gode råd til, hvordan klubber skaffede medlemmer.

Søren nævnte, at folderen gennemgående konkluderede, at arrangementer skulle indeholde mad og drikke.

Sven opfordrede til at deltage, hvis der igen i 2018 kom tilbud om klubtur til Sverige.

Jens nævnte, at korttegnerne i 2018 retter kort i Lunden og Varde by (Erling), Vrøgum (Jens), Sprintkort Oksbøl by (Line). Palle har ønsket at holde en pause med korttegningen.

Jens nævnte, at Cowi kurver, som anvendes af korttegnere, bliver gratis at anskaffe fremover.

Sven nævnte at det er på tale igen at indføre vildtlommer på Vejrs Nord kortet.

Anna nævnte, at Per har haft problemer med at tænde for varmen i Campingvognen. Mogens oplyste, at dette problem er udbedret.

Sven mente, vi burde mindes Ingeborg, som mente, at bestyrelsen havde for få udgifter til bestyrelsesmøder.

Peter glædede sig over den positive store tilmelding som hjælper ved det kommende påskeløb på Fanø.

Mogens opfordrede klubbens medlemmer til at deltage, når klubben deltog ved de to årlige divisionsmatch.

Klaus vil undersøge, om klubbens aktiviteter kunne lægges ind i en kalender for kommende arrangementer for lokalområdet

Anna oplyste, at det havde hun prøvet for nogle år siden. Her skulle der imidlertid være vejnavn og husnummer, hvorfor det endte med, at hun opgav.

Søren bakkede op om vigtigheden af at bruge alle aktuelle medier for at gøre opmærksom på os selv, da der er mange brugere.

Mogens opfordrer til at sprede oplysninger om arrangementer via OK WESTs facebookside.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Jens Sørensen Klaus Lønborg

Dirigent Sekretær

Senest opdateret ( Tirsdag, 06 Marts 2018 10:48 )
 

west billeder

95.jpg

Kommende aktiviteter

Lørdag 16 Februar kl.13:00
Træningsløb Marbæk
________________________
Tirsdag 19 Februar kl.18:00
Vintercup 9. afd. Lyshøjen
________________________
Søndag 24 Februar kl.10:00
2. lange dag i vest
________________________
Lørdag 02 Marts kl.13:00
Træningsløb Vrøgum Ø.
________________________
Tirsdag 05 Marts kl.18:30
Vintercup 10. afd. Marbæk
________________________

West kalender

Februar 2019
M T O T F L S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Marts 2019
M T O T F L S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Medlemmerne

No images
Copyright © 2019 okwest. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.