okwest

Referat af generalforsamling 2022 PDF Udskriv Email

Referat af generalforsamling i Orienteringsklubben WEST

 

Lørdag, den 5. februar 2022 kl. 16.00 i klublokalet i Vrøgum

 

Dagsorden i henhold til lovene:

1. Valg af dirigent og mødesekretær.
2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
3. Regnskabsberetning.
4. Næste års budget.
5. Næste års kontingent.
6. Indkomne forslag (skal være skriftlige).
7. Valg til bestyrelsen – på valg er:
• Mogens Nielsen – (Formand)
• Hanne Kristensen – (Sekretær)
• Sven Wodschow – (Bestyrelsesmedlem)

8. Valg af revisor – på valg er: Søren Skov Pedersen
9. Eventuelt.

 

Kl. 16.00 blev der budt velkommen til generalforsamlingen af formand Mogens Nielsen.

 

ad pkt. 1.
Christian Gram blev valgt til dirigent.
Klaus Lønborg blev valgt til mødesekretær.

Christian Gram konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udført i overensstemmelse med gældende love.

 

ad pkt. 2.
Formand Mogens Nielsen uddybede enkelte emner fra årsberetningen.

• Varde Kommune har besluttet at Vrøgum skole skal rives ned.
• Vrøgum borgerforening arbejder på et forslag om at ombygge og genanvende nogle bygninger.
• OK West vil miste sit klublokale og er tilbudt at være med investorer eller indgå leje aftale i samme lokaler
• Bestyrelse har besluttet ikke at uddele pokaler ved de årlige klubmesterskaber.
• Sidste års Samarbejde med OK Esbjerg om afvikling af DM Stafet fik stor ros og et pænt overskud.
• OK West indgår samarbejde med OK Esbjerg og OK Ribe og løber fra 2022 Divisionsløb i anden division.
• Det kniber med banelæggere til træningsløb og bestyrelsen har besluttet at lade nogle træningsdatoer udgå.
• OK Esbjerg er ikke interesseret i at tilrettelægge hver anden træningsløb.
• Der satses på at klubbens medlemmer skal tilrettelægge ca. to træningsløb om året.
• Korttegnerne har pga. DM Stafet 2022 opdateret hele Blåbjerg, og der arbejdes på opdatering af Tranedal
• Esbjerg har indvilget i at ajourføre Kærgård som skal anvendes til et kommende arrangement
• Jens har indvilget i fremover at tegne kort i O-CAD i stedet for tidligere Illustrator.

 

Per, pointerede vigtigheden af campingvognen og eget klublokale til træning og pensionist klubbens møder.
Mogens, nævnte Nordlejren i Oksbøl eller lignende kunne undersøges nærmere.
Søren, mener at bestyrelsen skal fortsætte den igangværende løsning med Borger foreningen i Vrøgum
Thorkild, mente at et rum på 50m3 ville dække klubbens behov med nuværende medlems deltagelse
Kirsten, mente at rengøring kunne blive et vigtigt emne i et fælles klublokale med andre foreninger.
Det vedtages at Bestyrelsen undersøger behov og mulighed for eget klublokale
Morten, mente at der ikke mere var behov for uddeling af trænings pokal i Herre 60 klassen

Beretningen blev godkendt.

 

ad pkt. 3.
Erics Lauridsen gennemgik overordnet regnskabet fra 2021.

Indtægter:
OK West har modtaget en pengegave fra Aal Fonden (lokalt EL selskab)
DM Stafet har givet et pænt overskud til OK West og OK Esbjerg på hver 15000 kr.

Udgifter:
Største udgift for klubben er kontingent DOF

Else, foreslog at der investeres i en fortjent klubtur

Mogens, supplerede at klubben fylder 60 år i 2022 og at der er planer om et klub arrangement.

Balancen er fin, og regnskabet blev godkendt.

 

ad pkt. 4.
Erik gennemgik næste års budget.
Der er afsat et beløb til afvikling af DM Ultralang d. 5 nov. i samarbejde med OK Esbjerg i Kærgård og Tranedal.
Lene, spurgte om der er planer om at overgå til Sportident brikker i stedet for EMIT-brikker til tidtagning.
Mogens, bekræftede at der ikke var planer om dette da EMIT stadig er meget aktuel i de nordiske lande.

Budgettet blev godkendt.

 

ad pkt. 5.
Kommende års kontingent forbliver uændret i 2022.
Beslutningen blev godkendt.

 

ad pkt. 6.
Der var ikke indkommet skriftlige forslag til bestyrelsen.

 

ad pkt. 7.
Mogens Nielsen – (Formand) modtog genvalg
Hanne Kristensen – (Sekretær) modtog genvalg
Sven Wodschow – (Bestyrelsmedlem) modtog genvalg

 

ad pkt. 8.
Søren Pedersen (Blev genvalgt med klapsalver)

 

ad pkt. 9.
Mogens, fortalte om OK West protokollers tvetydige fødsels- generalforsamlinger både d. 4 september og 24 nov.
60-års jubilæum afholdes d. 10 september med et arrangement for klubbens medlemmer (herom senere)

Klaus, er det stadig gratis at deltage ved de ugentlige træningsløb?
Mogens bekræftede dette.

Per, nævnte at der med nedlæggelse af klubhuset skal tages stilling til campingvognens fremtid i garagen, samt vigtigheden af klublokale indeholdende eget inventar, kort og historiske billeder.

Søren, nævnte at når man var alene om afvikling træningsløb kunne det være svært at håndtere campingvognen og at han ofte prøvede at finde andre egnede og måske overdækkede steder for start.

Per, nævnte at campingvognen stadig var en god (og til tider varm) base for afvikling af træningsløb om vinteren

Else, mente at print selv bane konceptet havde gjort campingvognen mindre aktuel.

Mogens, nævnte at det ved (Print Selv baner) måske var vigtigt at fastholde tidtagning 13-15 lørdage og 17,30-19,30 om sommeren for at fastholde nærværet ved foreningslivet.

Per, nævnte at hvis det var svært for folk at stå til rådighed som banelægger med (print Selv baner) over en weekend, så kunne man evt. tilbyde at lave baner og andre kunne tilbyde at sætte poster ud og samle poster ind på andre dage

Søren, nævnte at der for løbere der tvivlede på egen evnen til at udsætte poster korrekt, findes et brugervenligt program til mobiltelefon, hvor man er i stand til meget præcist at se hvor man befinder sig for placering af poster.

Søren nævnte vigtigheden af at få tilsendt en opdateret kort fil til PC og telefon fra Jens Sørensen.

Else, savner en klar besked på hvor mange træningsløb man skal lave om året og hun opfordre medlemmer til at hægte sig på øvede banelæggere.

Mogens, havde en fornemmelse af at de der kunne og ville lave baner skulle stå for ca. 2 om året.

Lene, opfordrede nye ikke erfarende til at tilbyde deres hjælp til gamle banelæggere for at lære at lave træningsbaner

Sven, nævnte vigtigheden af at fastholde frivilligt princippet. Hvert år og mange år tilbage har Sven ved udsendelse af den årlige trænings kalender opfordrede medlemmer til at hjælpe andre banelæggere

Mogens, oplyste at den magnetiske nordpol var i kraftig bevægelse i disse år. Det bevirker at det kan blive nødvendigt at finjustere post placeringer. Han oplyste at det i fremtiden kunne blive nødvendig at medianer på kort kunne have en svag hældning i forhold til op og ned på løbskortene.

Christian Gram takkede af som dagens Dirigent

Mogens Nielsen (formanden takkede for god ro og orden.)
Klubben var efterfølgende vært ved nogle stykker smørrebrød, en øl og noget sødt til ganen

 

 

 

 

west billeder

83.jpg

Kommende aktiviteter

Onsdag 19 Juni kl.17:30
Træningsløb sprint Kvaglund
________________________
Søndag 23 Juni kl.10:00
Divisionsmatch Bramdrup
________________________
Onsdag 26 Juni kl.17:30
Klubmesterskab Sprint Ribe
________________________
Onsdag 03 Juli kl.17:30
Træningsløb Vrøgum
________________________
Onsdag 10 Juli kl.17:30
Træningsløb Marbæk N
________________________

West kalender

Juni 2024
M T O T F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Medlemmerne

No images
Copyright © 2024 okwest. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.