okwest

Referat af generalforsamling 2020 PDF Udskriv Email
  

Referat af generalforsamling i Orienteringsklubben WEST

lørdag, den 1. februar 2020 kl. 16.00 i klublokalet i Vrøgum

Dagsorden i henhold til lovene:

1. Valg af dirigent og mødesekretær.

2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

3. Regnskabsberetning.

4. Næste års budget.

5. Næste års kontingent.

6. Indkomne forslag (skal være skriftlige).

7. Valg til bestyrelsen - på valg er:

Mogens Nielsen — formand

Hanne Vase - Sekretær — ønsker ikke genvalg

Sven Wodschow — Bestyrelsesmedlem

8. Valg af revisor — på valg er: Søren Skov Pedersen

9. Eventuelt.

 

Kl. 16 blev der budt velkommen til generalforsamlingen af formand Mogens Nielsen.

ad. 1.

Jens Sørensen blev valgt til dirigent.

Klaus Lønborg blev valgt til mødesekretær.

Jens Sørensen konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udført i overensstemmelse med gældende love.

ad. 2.

Formand Mogens Nielsen uddybede enkelte emner fra beretningen, som forinden var sendt pr. mail til

klubbens medlemmer.

Ingen store begivenheder er afholdt af klubben.

Afholdt er, Lange dag i Vest, VAKS i skoleferien, (afbud ved Skovens dag pga. manglende mandskab)

OKE og West har søgt om påskeløb 2024 (modtag afslag).

I 2020 løber OK West i anden division, (fremover findes kun 1 og 2 division).

Seniorklubben hygger sig jævnt gennem året

Kort tegnes i Blåbjerg øst og vest pga. DM 2020, Lunden i Varde er opdateret

52 aktive og 4 passive medlemmer

Klubbens økonomi ser fin ud.

Klubturen 2019 var godt besøgt og der overvejes et arr. i 2020

OK West bør oveiveje hvad der skal ske med klubben i fremtiden.

 

Jens (dirigent) gennemgik nogle højde punkter og medlemmerne spurgte ind til nogle emner.

Else: opfordre flere til at deltage i træningsløb for at gøre det attraktivt at være banelægger.

Torkild: nævnte om det kunne være en ide at gennemføre træningsløb med en tredje klub lige som vi i dag gør med OK Esbjerg.

Sven W: I stedet for at klubben selv gennemføre første løb i måneden, så kunne man gennemføre dette hver anden måned. (Det giver flere banelæggere)

Jens: nævnte at man kunne skære baneantal ned til 3 for at lette banelægger opgaven.

Else: spurgte om der generelt var opbakning til at benytte faste poster i banelægningen. Der var bred opbakning til at fortsætte med at benytte disse i banelægningen.

Jens: spurgte om der fra kommunen var nyt om klubben kunne blive i klublokalet på Vrøgum skole.

Mogens bekræftede at der ikke var nyt fra kommunen vedr. dette.

Marianne: nævnte at der er huller i asfalten i parkeringspladsen,

Jens: nævnte at der var et løst brønddæksel.

Mogens: bekræftede at vi oftere skulle spørge kommunen om defekte ting, for kommunen har været lydhør over for andre sager OK West har nævnt for dem.

Mogens: nævnte at han mener at Vrøgums beboer bruger gymnastiksalen med jævne mellemrum.

Sven: havde fra en beboer i Esbjerg hørt at OK West var interesseret i at flytte klublokale til Esbjerg, det blev dementeret.

Jens: det gamle vandrehjem i Oksbøl kunne være et godt sted for et klublokale hvis det blev aktuelt at klubben ikke i fremtiden kan benytte Vrøgum Skole.

Ulrik: bekræftede at Flygtninge museet i Oksbøl var interesseret i at benytte samme hus i Oksbøl.

Beretningen blev godkendt med klapsalve.

ad. 3.

Erics Lauridsen’s første år som bestyrer af økonomi posten.

Erik gennemgik regnskabet, som forinden på mail var sendt til medlemmerne.

Erik nævnte at der ikke var udsendt opgørelse over klubbens inventar, men at dette kunne rekvireres efter ønske.

Indtægter

Kontingent, Salg af kortfiler, Lang dag i Vest, Træningsløb, Udstyr slag, Ungdomstilskud fra kommunen

Udgifter

DOF kontingent, Korttegning, Lang dag i Vest, O-udstyr, Materiel, Campingvogn, Bestyrelsesmøder, Kørsel,

EDB, Tur arrangement, Condes, Bankgebyr, Husleje, Hjemmeside

Der er afsat 10.000 til et klubarrangement i 2020.

Balancen er fin., og regnskabet blev godkendt med klapsalve.

ad. 4.

Erik gennemgik næste års budget,

Indtægter:

Lang dag i vest, DM stafet

Udgifter:

Korttegning, Materiel idet EMIT postenheder skal repareres eller udskiftes (19 melder fejl og 2 udgået)

Else spurgte om dette også gælder brikker.

Mogens bekræftede at disse blot udgår, når funktionen ophører

Budgettet blev godkendt.

ad. 5.

Kommende års kontingent forbliver uændret i 2020.

Beslutningen blev godkendt med klapsalve.

ad. 6.

Der var indkommet et skriftlige forslag til bestyrelsen.

Else: Bruserne virker ikke efter hensigten, vil bestyrelsen reparere dette for egne midler.

Mogens kommenterede at det ville klubben ikke, men der vil blive taget kontakt til kommunen om de vil se på opgaven, En tidligere kontakt vedr. varme i klublokalet bevirkede at dette blev udbedret af kommunen.

Blandt medlemmerne er der generelt tvivl om der er varmt vand til træningsløb, og derfor udskyder medlemmerne at bade til de kommer hjem.

Nogle medlemmer kan ikke nå op og tænde for hanerne i damernes omklædningsrum,

Seniorklubben ser på om brusehovederne kan afkalkes.

ad. 7.

Mogens Nielsen -formand, modtog genvalg

Hanne Vase - Sekretær — ønsker ikke genvalg, Hane Christensen overtager posten

Sven Wodschow — Bestyrelsesmedlem, modtog genvalg

ad. 8.

Valg af revisor - på valg er: Søren Petersen (Søren accepterede genvalg)

ad. 9.

Eventuelt

Klaus: Opfordre til at det blev gratis at deltage ved træningslob: Bestyrelse diskutere om det er muligt og om OK Esbjerg vil være med til denne løsning

Else: spurgte om man kunne betale forud til sin konto for kommende træningsløb.

Bestyrelse ønsker ikke at administrere den løsning.

Else: opfordre til at C-bane ikke bliver længere end 4 km med max 10 poster.

Jens: Klubbens regler bar følges, ved banelængde på 3,5 til 4,5 km, og postantal er op til banelæggeren.

Asta bekræftede at skovenes forskellighed gør at postantal bar afgøres af banelæggeren. .

Ulrik: er DOF blade udgået da det er længe siden det kom med posten.

Bestyrelsen undersarger mysteriet om det evt. fremover kommer pr. mail eller helt er udgået.

Marianne: nævnte at tidligere kassere udsendte (Rykker) mail hvis man var bagud med indbetaling.

Erik: kasseren nævnte at der normalt udsendes et indbetalingskort umiddelbart efter generalforsamlingen.

Jens: fortsætte klubben med at indkøbe EMIT som tidtagning system

Mogens: bekræftede at det gør Klubben og OK Esbjerg gør det samme indtil andet besluttes.

Mogens spurgte om der var nyt vedr. et nyligt afholdt møde for interesserede klubber som benytter området "Nysø" øst for Varde.

Peter: Klubben benytter kun skoven 2 gange årligt, men for andre brugere er der store interesser og forslag til at området bliver et rigtig godt udflugtsmål med bla. sauna og badebro. Bålhuse lukkes således det er attraktivt at anvende i blæsevejr.

Jens: orienterede at DOF’s Mountainbike orientering holder Camp i klubbens område i 2021.

Peter Gammelvind bekræfter at Varde kommunen har planer om flere MTB baner, så gæster i området kan køre i forskellige skove over flere dage.

Jens takkede af som dagens Dirigent

Mogens Nielsen (formanden takkede for god ro og orden.)

Jens Sørensen

Dirigent

Klaus Lønborg

Sekretær

 

west billeder

DSC_0023.jpg

Kommende aktiviteter

Onsdag 28 Juli kl.17:00
Ølgod
________________________
Onsdag 04 August kl.17:30
Vrøgum Øst
________________________
Lørdag 14 August kl.10:00
Kærgård
________________________
Tirsdag 17 August kl.19:30
Bestyrelsesmøde
________________________
Onsdag 18 August kl.17:30
Fanø N (Odden)
________________________

West kalender

Juli 2021
M T O T F L S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
August 2021
M T O T F L S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Medlemmerne

No images
Copyright © 2021 okwest. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.