okwest

Referat af generalforsamling 2021 PDF Udskriv Email
Tirsdag, 06 Juli 2021 11:27

Referat af generalforsamling i Orienteringsklubben WEST

tirsdag, den 15. juni 2021 kl. 18.30 i klublokalet i Vrøgum

Dagsorden i henhold til lovene:

1. Valg af dirigent og mødesekretær.

2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

3. Regnskabsberetning.

4. Næste års budget.

5. Næste års kontingent.

6. Indkomne forslag (skal være skriftlige).

7. Valg til bestyrelsen – på valg er:

  • Erik Lauridsen - (Økonomimester)
  • Peter Gammelvind – Bestyrelsesmedlem

8. Valg af revisor – på valg er: Per Bovien Christensen

9. Eventuelt.

Kl. 18.30 blev der budt velkommen til generalforsamlingen af formand Mogens Nielsen.

ad pkt. 1.

Christian Gram blev valgt til dirigent.

Klaus Lønborg blev valgt til mødesekretær.

Christian Gram konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udført i overensstemmelse med gældende love.

ad pkt. 2.

Formand Mogens Nielsen uddybede enkelte emner fra årsberetningen, som forinden var sendt pr. mail til klubbens medlemmer.

  • Ingen store begivenheder er afholdt af klubben på grund af Corona situationen.
  • Skolen (klublokalets) fremtid
  • Årligt arrangement (Lang Dag i Vest) afsluttes efter mange år pga. svigtende antal deltager i både OK West og OK Esbjerg.
  • DM Stafet blev udsat pga. Corona.
  • Ungdomsløbere tæller i skrivende stund 3 personer.
  • Kort tegnes af Jens Sørensen som er aktiv med Blåbjerg kortet.
  • Medlemstallet er stabilt

Beretningen blev godkendt.

ad pkt. 3.

Erics Lauridsen gennemgik overordnet regnskabet, som forinden på mail var sendt til medlemmerne.

Indtægter:

Er overordnet fornuftigt trods Corona situationen det seneste år.

Udgifter:

Klubben har et mindre underskud som forventet, som tærer på egenkapitalen.

De gratis træningsløb, hvor medlemmer selv printer bane hjemmefra har tæret på klubbens normale indtægter.

Else. Kontingent til DOF er forholdsvis stort.

Erik. Alle klubber betaler meget til DOF.

Mogens. DOF har også underskud.

Balancen er fin, og regnskabet blev godkendt.

 

ad pkt. 4.

 

Erik gennemgik næste års budget.

Indtægter: Der forventes et overskud for DM stafet, dog forventes overordnet et underskud.

Budgettet blev godkendt.

ad pkt. 5.

Kommende års kontingent forbliver uændret i 2020.

Beslutningen blev godkendt.

ad pkt. 6.

Der var ikke indkommet skriftlige forslag til bestyrelsen.

ad pkt. 7.

Erik Lauridsen - (Økonomimester) modtog genvalg

Peter Gammelvind – Bestyrelsesmedlem modtog genvalg

ad pkt. 8.

Per Bovien Christensen var ikke til stede (Han blev genvalgt med klapsalver)

ad pkt. 9.

Erik. Der var ca. to udmeldelser og 2 indmeldelser i OK West.

Jens. Spurgte om klubben fortsætter med (Print Selv Kort) til træningsløb.

Mogens. Vi prøver at fortsætte for det reducere klubbens udgifter og det er nemmere for banelæggeren.

 

Thorkild. Er der noget officielt vedr. skolens, klublokalets fremtid.

Erik. Den lokale Sports- og Borger foreningen der anvender området omkring skolen har tegnet på et forslag og leder efter finansielle midler. OK West er også blev spurgt om vi ville være med på en ide om at udbedre den gamle skolestue og rive nogle bygninger ned for at bygge noget nyt.

OK West har ikke stillet sig afvisende til spørgsmålet.

Mogens. Kommunen er ikke særlig aktiv. Da de fik besked om at loftet på et toilet var faldet ned gjorde de ingen ting, og til sidst ryddede nogle medlemmer op så toilettet var brugbart.

 

Jens. Kort der i navnet starter med ”GEO” bør ikke anvendes af banelægger til træningsløb da den magnetiske nordpol er meget aktiv i øjeblikke. Det bevirker en stigende misvisninger i forhold til kompasset.

 

Else. Hvornår er referat fra igangværende generalforsamling tilgængelig for medlemmerne.

Klaus. (Referent).. ”Om nogle dag”


Marianne. Vil udsatte poster til træningsløb fortsat være i skoven nogle dage. (det har vist sig at været en større succes under Corona situationen)

Mogens. Det vil afhænge af den aktuelle banelægger, om hvor vidt der er tid til rådighed.

Sven. Klubben søger næste år om tilladelse til at lade posterne stå lidt længere i skoven.

 

Sven Wodschow. Jeg flytter til København men han vil stadig administrere den kommende træningskalender og den årlige planlægning for anvendte skove.

Han nævnte at det ikke længere ville være fornuftigt at være en del af den siddende bestyrelse.

Mogens. Klubben søger erstatning for Sven, men prøver at vurdere kommende behov for erstatning ved bestyrelsesmøder.

 

Christian Gram takkede af som dagens Dirigent


Mogens Nielsen (formanden takkede for god ro og orden.)

 

Klubben var efterfølgende vært ved nogle stykker smørrebrød, en øl og noget sødt til ganen


Christian Gram    Dirigent

Klaus Lønborg Sekretær

 

 

west billeder

DSC_0048.jpg

Kommende aktiviteter

Onsdag 01 Juni kl.17:30
Træningsløb, sprintserien og efterfølgende grilll hygge
________________________
Torsdag 02 Juni kl.10:00
Seniormøde Gødel
________________________

West kalender

Maj 2022
M T O T F L S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Juni 2022
M T O T F L S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Medlemmerne

No images
Copyright © 2022 okwest. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.