okwest

Referat af generalforsamling 2018 PDF Udskriv Email
  
Lørdag, 03 Marts 2018 10:24

Referat af generalforsamling i Orienteringsklubben WEST

lørdag, den 3. februar 2018 kl. 16.00 i klublokalet i Vrøgum

Dagsorden i henhold til lovene:

1. Valg af dirigent og mødesekretær.

2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

3. Regnskabsberetning.

4. Næste års budget.

5. Næste års kontingent.

6. Indkomne forslag (skal være skriftlige).

7. Valg til bestyrelsen – på valg er:

  • Formand – Mogens Nielsen

  • Sekretær – vakant (kandidat mangler).

  • Bestyrelsesmedlem – Sven Wodskow

8. Valg af revisor – på valg er: Søren Skov Pedersen. (modtager genvalg).

9. Eventuelt.

Kl. 16 blev der budt velkommen til generalforsamlingen af formand Mogens Nielsen.

ad pkt. 1.

Jens Sørensen blev valgt til dirigent.

Klaus Lønborg blev valgt til mødesekretær.

Jens Sørensen konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udført i overensstemmelse med gældende love.

ad pkt. 2.

Mogens Nielsen uddybede enkelte emner fra årsberetningen, som forinden var sendt pr. mail til klubbens medlemmer.

Særlig bemærkning var, at det for 2018 kniber med at finde banelæggere til de ugentlige træningsløb.

Beretningen blev godkendt med klapsalve.

ad pkt. 3.

Anna Trab gennemgik regnskabet, som forinden på mail var sendt til medlemmerne.

Regnskabet blev godkendt med klapsalve.

ad pkt. 4.

Anna Trab gennemgik næste års budget, som forinden på mail var sendt til medlemmerne.

Else Pedersen ville gerne vide, hvad vi får for vores kontingent til DOF.

Deltagere svarede: Mulighed for deltage i alle åbne løb og selv afvikle åbne løb samt de 2 årlige divisionsturneringer og medlemsbladet O-posten mv.

Else Pedersen ville endvidere gerne vide, hvad udgiften til korttegning dækkede. Denne udgift dækker

digitalt tegneudstyr samt kørepenge til korttegnerne.

Budgettet blev godkendt.

ad pkt. 5.

Anna Trab kunne oplyse, at en enig bestyrelse gik ind for uændret kontingent i 2018.

Beslutningen blev godkendt af forsamlingen.

ad pkt. 6.

Der var ikke indkommet skriftlige forslag til bestyrelsen.

ad pkt. 7.

Formand – Mogens Nielsen modtog genvalg

Sekretær – Hanne Vase blev valgt

Bestyrelsesmedlem – Sven Wodschow modtog genvalg.

ad pkt. 8.

Søren Pedersen modtog genvalg.

ad pkt. 9.

Mogens efterspurgte gode og dårlige erfaringer med brugen af printer til print af kort til ugentlige træningsløb.

Søren mente, at printerkøbet var en god investering. Det krævede blot lidt tilvænning af banelæggerne.

Mogens nævnte, at der i opstartsfasen havde været et større forbrug af nogle for dyre farvepatroner.

Hanne Vase vil gerne arbejde med børne o-træning, blot der var andre, der ville hjælpe.

Else ville gerne høre lidt om, hvor ofte man helst skulle være banelægger i løbet af et år. Svaret var ca. 2 gange pr. person pr. år.

Sven gav udtryk for, at det var ærgerligt at skulle aflyse kommende uges træningsløb i Blåbjerg pga. manglende banelægger.

Jens opfordrede til at skrive til ham om at få tilsendt senest opdaterede kort til brug for banelægning.

Jens gennemgik og roste 2017s arrangementer og rimelige fremmøde ved træningsløb.

Else mente, klubben skulle satse på at tiltrække lidt ældre, nye medlemmer da de var mere stabile deltagere.

Mogens nævnte, at det var vigtigt at være synlige ved at deltage med arrangementer i lokalområdet.

Hanne nævnte, at DOF havde udsendt en folder med gode råd til, hvordan klubber skaffede medlemmer.

Søren nævnte, at folderen gennemgående konkluderede, at arrangementer skulle indeholde mad og drikke.

Sven opfordrede til at deltage, hvis der igen i 2018 kom tilbud om klubtur til Sverige.

Jens nævnte, at korttegnerne i 2018 retter kort i Lunden og Varde by (Erling), Vrøgum (Jens), Sprintkort Oksbøl by (Line). Palle har ønsket at holde en pause med korttegningen.

Jens nævnte, at Cowi kurver, som anvendes af korttegnere, bliver gratis at anskaffe fremover.

Sven nævnte at det er på tale igen at indføre vildtlommer på Vejrs Nord kortet.

Anna nævnte, at Per har haft problemer med at tænde for varmen i Campingvognen. Mogens oplyste, at dette problem er udbedret.

Sven mente, vi burde mindes Ingeborg, som mente, at bestyrelsen havde for få udgifter til bestyrelsesmøder.

Peter glædede sig over den positive store tilmelding som hjælper ved det kommende påskeløb på Fanø.

Mogens opfordrede klubbens medlemmer til at deltage, når klubben deltog ved de to årlige divisionsmatch.

Klaus vil undersøge, om klubbens aktiviteter kunne lægges ind i en kalender for kommende arrangementer for lokalområdet

Anna oplyste, at det havde hun prøvet for nogle år siden. Her skulle der imidlertid være vejnavn og husnummer, hvorfor det endte med, at hun opgav.

Søren bakkede op om vigtigheden af at bruge alle aktuelle medier for at gøre opmærksom på os selv, da der er mange brugere.

Mogens opfordrer til at sprede oplysninger om arrangementer via OK WESTs facebookside.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Jens Sørensen Klaus Lønborg

Dirigent Sekretær

Senest opdateret ( Tirsdag, 06 Marts 2018 10:48 )
 
Velkommen til June PDF Udskriv Email
  
Mandag, 26 Februar 2018 13:10

June H.S. Clemmensen er nyt medlem i klubben og ønskes hermed velkommen.

June er gift med Mogens Clemmensen, som blev medlem af klubben i maj 2017.

 

Senest opdateret ( Fredag, 02 Marts 2018 15:40 )
 
COWI-Ligaen/Divisionsturneringen PDF Udskriv Email
  

Danmarksturneringen - Divisionsturneringen - -Ligaen

Danmarksturneringen er åben for alle forbundets klubber. Deltagere er klubhold eller klubsamarbejder som defineret i § 2.15.1.

OK West løber i sydkredsens 3. division, sammen med Ribe OK, under navnet West/Ribe.

Hver løber giver et antal point, som lægges sammen, og den klub der samlet har flest point vinder matchen og får 2 matchpoint.

Der er mange baner at vælge mellem, både i herrer og Dame grupper, således det skulle være let at lave point for alle. Prøv selv at se banenøglen, for at finde ud af, hvad du skal løbe.

I 2018 skal vi løbe i Svanninge Bjerg den 8. april og på Rømø den 23. september. Reserver datoerne allerede nu, så vi kan komme mange af sted, og yde de andre klubber lidt modstand.

Indbydelse og tilmelding via 

Klubben betaler løbsgebyr for ungdommen. Husk at skifte til klub West/Ribe ved tilmelding

Se hvordan du kan lave point

 

Senest opdateret ( Lørdag, 03 Februar 2018 09:48 )
 
Nytårsløjer i Vrøgum PDF Udskriv Email
  
Mandag, 01 Januar 2018 16:26

Nytårsløjer i Vrøgum.


 

 

Selvom jeg mødte op uden antydning af tømmermænd og kun med en minimal mangel på søvn ovenpå nytårsaften, fornemmede jeg ikke helt, hvor drilsk nytårsløbet ville blive. Mogens introducerede ganske vist opgaven med en forventningsfuld klang i stemmen. Der var indtegnet 29 faste poster på kortet. Af disse skulle vi finde de syv, der var forsynet med en emit-læser. De sidste oplysninger, vi fik, var, at vi havde 57 minutter at løbe i, at overtrædelse af tiden ville give minuspoint, og at kortet lå ved West-egen. I en fart tjekkede hele holdet ud og spænede til egetræet, hvor der lå en kasse med et anderledes kort: Midt i det hele sprang en glad prop ud af en champagneflaske. I og omkring dette motiv var der indtegnet poster. Cirka halvdelen af kortet var altså ubrugeligt!

Heldigvis viste det sig, at det meste af det overdækkede kort var gengivet på bagsiden i formindsket format. Og så var det desuden drejet 180 grader!

Jeg kastede mig over udfordringen og fandt post 2, 3, 40 og 11. De sidste tre lå i kanten af det drilske kortudsnit på bagsiden, men jeg løb delvis efter hukommelsen, fordi jeg nogenlunde kunne huske, hvor disse faste poster stod. Derfor var det først, da jeg fortsatte mod vest, at jeg opdagede, at kortudsnittet ikke kun var drejet men også spejlvendt! Da var jeg løbet forbi post 23 og nåede post 37, da Palle forlod den. Stadig ingen emit-læser…

Jeg kunne ikke gennemskue systemet og løb derfor til post 9, der ligger ved en lille sø. Derfra videre til post 12 og 13, hvorefter jeg forlod det forvirrende kortudsnit og satte kursen mod de tre fjerneste poster. Jeg tænkte, at Mogens garanteret ville have os længst muligt væk fra startstedet og MÅTTE lokke med mindst én rigtig post. Men efterhånden som jeg kom til post 34, 38 og 22, måtte jeg konstatere, at min teori holdt lige så lidt vand som de træer, der blev ved med at dryppe ned på mig. Godt, at Mogens ikke hørte, hvad jeg hvæsede om ham!

Nu havde jeg brugt cirka 36 minutter, så jeg besluttede mig for at løbe gennem det drilske kortudsnit og tjekke flest mulige poster på tilbagevejen. Jeg nåede da også frem til en fast post med en emit-læser. Humøret steg af to grunde: 1) Jeg havde scoret det første point, 2) Jeg havde gennemskuet systemet, nemlig at det var de poster, der ikke var forsynet med numre, jeg skulle lede efter. Imidlertid dalede humøret lidt igen, da jeg så på uret. Jeg havde et kvarter tilbage til at finde de sidste seks poster. Det var – for at sige det mildt - ikke videre realistisk, så jeg udså en enkelt post, som jeg kender fra tidligere løb. Den var unummereret, så jeg var sikker på at score et point mere, men da jeg med lidt besvær fandt frem til den, var der ingen emit-læser, og nu havde jeg kun ni minutter tilbage.

Det våde føre og de deraf dannede pytter gjorde det ikke let at skynde sig, men jeg gjorde, hvad jeg kunne. Uden at se på kortet, lod jeg blikket panorere fra side til side i tilfælde af, at jeg passerede en post på vejen. Jeg passerede flere, men ingen af dem var forsynet med den attråværdige lille dims, som min emitbrik ellers så gerne ville forenes med et kort sekund.

Det ene sekund bed det næste i haserne, mens min juleopfedede krop forsøgte at følge med. Halsende passerede jeg Peter og Elinor, endnu en løber og kastede mig ind i Vrøgum Gamle Skoles indkørsel. Else sprang skræmt til side ved lyden af mine kæmpende lunger, der lod sig forveksle med en forkølet, men dog kampklar mops.

Først efter at have registreret min hjemkomst i målposten havde jeg overskud til at tjekke min tid. Det var nedslående: 57 minutter og 12 sekunder! Bedre blev det ikke af, at min kone glædestrålende (og ikke så lidt hånende) fortalte, at hun havde fundet to poster indenfor den tilladte tid – og at hun kun havde tjekket nærområdet. Selvom hun havde to point mere end mine nul, var det dog Klaus Lønborg, der gik af med sejren: 6 poster på 54 minutter og 21 sekunder. Han blev fulgt af Palle, Erling, Eric og Jens, der hver fik fire point.

STORT TILLLYKKE TIL NYTÅRSMESTEREN og tak for løbet til Mogens.

Skal det nævnes, at Per løb i 66 minutter og fandt tre poster, hvorved han endte på slutresultatet minus 6? Nej, det er nok bedst af fortie. Til gengæld finder jeg det relevant at oplyse, at der var seks andre end mig, der fik nul point.

Senest opdateret ( Mandag, 01 Januar 2018 19:28 )
 
Vintercuppen 2017/18 PDF Udskriv Email
  
Mandag, 16 Oktober 2017 17:45

Vintercuppen starter op igen.

Dette er en sjov måde at løbe natløb på, og har du ikke prøvet det før, er det en god måde at få det prøvet på.

Der startes kl. 18.00, så man er forholdsvis hurtig færdig.

Vintercuppen består af 10 afdelinger. Alle afdelinger er selvstændige afdelinger, dog udnævnes den løber samlet set med de bedste resultater over 8 løb som samlet vinder.
Der udbydes kun 1 bane - banelængden er ca. 3-4 km. Der anvendes elektronisk tidstagningssystem (EMIT). Det er løberens eget ansvar at stille med en brugbar lyskilde - pandelampe, cykellygte eller lign. har du ikke en pandelampe ligger klubben inde med nogle få billige lamper, som kan lånes.
Prisen for deltagelse er kr. 10,- for medlemmer af en orienteringsklub og kr. 30,- for ikke medlemmer. Prisen inkluderer en fantastisk tur i mørket, gratis lån af elektronisk brik til tidstagning og løbskortet må beholdes.
Det præcise startsted for hver begivenhed offentliggøres så hurtigt som muligt.
Der tages forbehold for, at det kan ske, at der byttes om på løbsområderne, samt at starttiden kan flytte sig.

For 2018 er følgens datoer fastsat:

09-01-2018 Tirsdag OK West -Oksbøl By

23-01-2018 Tirsdag OKE - Tarp

06-02-2018 Tirsdag OKE - Kvaglund

20-02-2018 Tirsdag OKE - Frajaparken

06-03-2018 Tirsdag OKE - Marbæk

 
Resultater klub ultralang 2017 PDF Udskriv Email
Fredag, 17 November 2017 20:14

Klubmesterskaberne i ultralang blev i år afviklet i Vrøgum Øst og Vest, med start fra klubhuset.

Desværre mødte der ikke ret mange frem - kun 12 løbere i skoven i alt, der fik gode baner i rigtig godt løbe vejr.

Stort tillykke til klubmestrene

 

west billeder

87.jpg

Kommende aktiviteter

Tirsdag 27 Marts kl.13:00
Fortræning påskeløb Fanø Odden
________________________
Onsdag 28 Marts kl.13:00
Fortræning påskeløb Kikkebjerg
________________________
Torsdag 29 Marts kl.08:00
Påskeløb
________________________

West kalender

Marts 2018
M T O T F L S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
April 2018
M T O T F L S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Facebook Like

Medlemmerne

k10.jpg
Copyright © 2018 okwest. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.