okwest

Referat af bestyrelsesmøde 12.11.2018 PDF Udskriv Email
  
Torsdag, 29 November 2018 16:36

Referat af bestyrelsesmøde mandag, den 12. november 2018 kl. 19.00 i klublokalet i Vrøgum.

Til stede: Mogens Nielsen, Peter Gammelvind, Hanne Vase Bendtsen, Sven Wodschow og Anna Trab.

Dagsorden:

A. Debatpunkter – fremadrettet.

1. Klubarrangementer det næste halve år.

a. Nytårsløb.

Intet nyt. Sven finder på noget.

b. Generalforsamling.

Afvikles lørdag, den 9. februar 2019 kl. 16.00.

c. Klub-nat.

Afvikles fredag, den 8. februar 2019. Klubben serverer boller og varm kakao. Hanne sørger

for boller. Sven sørger for kakao.

d. 1. og 2. laaaaange dag i vest.

Afvikles den 3. og 24. februar 2019. West står for arrangementet den 3.2. Mogens står for

beregningen. Sven og co. står for resten. Sven sørger for, at indbydelsen kommer på

O-servise.

2. Træningskalenderen 2019.

Træningskalenderen for 2019 er nu på hjemmesiden. Vi skal fremover være meget opmærk-

somme på, at startstederne er præcise.

3. DM stafet 2020.

Dette arrangement afvikles i samarbejde med OKE den 12. september. Sven søger skovtil-

ladelse til Blåbjerg vest.

4. Terminslisten 2019 – Sydkredsen.

West skal løbe divisionsmatch den 5. maj og den 22. september. Der kommer en ny point-

beregning i 2019.

5. Langtidsterminslisten 2020 – 23.

Mogens kommenterede listen og gjorde opmærksom på, at den næsten er fyldt ud.

6. Skole-OL.

Christian Gram har sagt ja til at stå for dette arrangement – sker i samarbejde med Marianne

Lorenzen. Afvikles i foråret 2019.

7. Reglementsændringer.

Reglementsændringerne vil højst sandsynlig blive vedtaget på et HBmøde i nov./dec. 2018

med ikrafttræden den 1. januar 2019.

B. Status – Igangværende opgaver

1. Instruktion til banelæggere.

Arbejdet med instruktionen er påbegyndt.

2. Forslag til klubtur.

Forskellige forslag blev ”lagt frem”. Peter foreslog et arrangement med o-løb og overnatning.

O-løbet kunne foregå i Stråsø. Peter undersøger mulighederne. Drøftes igen på næste møde.

3. GDPR.

Peter retter til med Mogens som kontaktperson.

4. Første træningsløb i måneden.

Flere ideer blev drøftet. Drøftes igen på næste møde.

5. Ungdom/rekruttering (Mini – Maxi).

Ser på det næste gang.

6. Kort.

Intet nyt.

7. Økonomi.

Økonomien er ok.

C. Efterretning – sager til orientering.

 

1. Ref. af HBmøde nr. 6 og 7/2018.

Ingen bemærkninger.

2. Diverse skrivelser.

Varde Gymnasium har indbudt til en ”idrætsdag” den 3. april 2019. I hvert fald Mogens og

Hanne deltager.

DOF udgiver igen i år en julekalender. Sven sørger for at sende forslag inden den 25.11.

Fremover bliver aldersinddelingen vedr. medlemsregistrering til DIF og DOF ændret.

West deltager igen i år i lodtrækningen om billetter til sportsshowet i Herning arrangeret af

DR 1. Finder sted den 5.1.2019.

Orienteringerne taget til efterretning.

3. Medlemmer.

a. Ind- og udmeldelser.

Eskil Schøning er udmeldt pr. 31.12.2018.

4. Klublokalet.

a. Nyt gulv.

To tilbud er modtaget. Mogens har haft kontakt til kommunen, der meddeler, at der ikke er

penge til os i denne omgang. Vi forsøger igen til næste år.

D. Kommunikation – hvad og hvordan.

 

1. Hjemmesiden.

Referater m.v. skal ikke på forsiden men ned i mappen (nederst i højre side). På forsiden skal

der blot være en henvisning til denne mappe.

2. Facebook.

Kører.

E. Eventuelt – mødeplanen

Mogens deltager i Friluftsrådets møder. Han vil gerne fritages for dette job. Hanne sagde ja til at

deltage i et møde for at se, om det var noget for hende at aflaste Mogens.

Næste møde.

Mandag, den 14. januar kl. 19.00.

Sydkredsens mødeplan i 2018/19:

Mandag, den 04.02.2019 - Kolding.

Mandag, den 03.06.2019 - Jelling.

Mandag, den 28.10.2019 - Hindsgavl.

Esbjerg, den 17. november 2018

Anna Trab, referent

Senest opdateret ( Lørdag, 01 December 2018 09:36 )
 

west billeder

79.jpg

Kommende aktiviteter

Onsdag 24 April kl.17:30
Træningsløb Frodeslund
________________________
Onsdag 01 Maj kl.17:30
Sprint. Spangsbjerghaven
________________________
Søndag 05 Maj kl.10:00
Divisionsmatch Krengerup
________________________
Onsdag 08 Maj kl.17:30
Sprint Oksbøl
________________________
Onsdag 15 Maj kl.17:30
Sprint Universitetsparken Esbjerg
________________________

West kalender

April 2019
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Maj 2019
M T O T F L S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Medlemmerne

No images
Copyright © 2019 okwest. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.