okwest

Referat af bestyrelsesmøderne d. 30.4.2019 og 2.7.2019 PDF Udskriv Email
  
Søndag, 04 August 2019 12:53

Referat bestyrelsesmøde nr. 4/2019 i OK West - og efter dette: Referat af bestyrelsesmøder nr. 3/2019.

Mødested Klublokalet

Mødedato Tirsdag den 2. juli 2019 kl. 19.00-21.00

Mødeindkaldte Hanne, Eric, Peter, Sven W, Mogens,

Referat Hanne

 

Dagsorden:

A. Debatpunkter – Fremadrettet

1. Klubarrangementer det næste halve år
a. Klub Lang 24/8
Per er banelægger, start ved bålhytten. Grill – pølser og brød.
b. Klub Ultralang 16/11 Blåbjerg
Banelægger mangler. Overvejelser over hvad der skal ske med klublang da der er meget få fra West der løber den helt lange.
2. Påsken 2024
Vi lægger billet ind på påsken 2024 sammen med Esbjerg.
3. Plan 2025


B. Status – Igangværende opgaver

1. klubtur 18/19 maj
Turen gik godt Anders havde lavet nogle gode baner til os – selv det gode vejr havde han sørget for.
2. DM Stafet 2020
Afholdes sammen med Esbjerg, fællesmøde i august. Vi satser på en funktionsleder fra hver klub til hver post.
3. Skole OL
Afholdes 1. maj 2020.
4. Kort
Jens har sagt ja til at revidere kort til DM stafet, foreløbig Blåbjerg vest.
5. Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud. Kørsel afregnes til statens lave takst.
6. Første træningsløb i måneden – fællesspisning
Foreløbigt 15 tilmeldte til 3.7. (endte med at vi var 22)
7. Ungdom/rekruttering  (Mini – Maxi) (parkeret)
8. Instruktion til banelæggere (parkeret)


C. Efterretning – sager til orientering

1. Ref. af klubledermøde nr. 2 i sydkredsen 3. juni 2019
2. Div. skrivelser
3. Medlemmer
a. Ind og udmeldelser
Ingen udmeldte, 1 indmeldt.
Husk indmeldte skal bydes velkommen på hjemmesiden


D. Kommunikation – Hvad og hvordan

1. Hjemmesiden
Hjemmesiden mangler sidste referat.
2. Facebook
Facebook kører stille og roligt.


E. Eventuelt – Mødeplanen
1. Eventuelt
Henvendelse fra Vrøgum borger- og idrætsforening om brug af skolen.
2. Næste møde
19.8. kl 19 eller 27.8. Første time sammen med Esbjerg (DM stafet).

 

Bestyrelsesmøde nr. 3/2019 i OK West

Mødested Klublokalet

Mødedato Tirsdag den 30. april kl. 19.00-21.00

Fremmødte Mogens, Eric, Peter, Hanne

Afbud Sven W

Referat Hanne

 

Referat:

A. Debatpunkter – Fremadrettet

1. Klubarrangementer det næste halve år
Klubtur, se under punkt B1
Klub Lang ændret til den 24/8 kl 10:00
Der arrangeres grill fra kl 12 hvor klubben er vært med pølser og brød.
1. Påsken 2024
Kolding har henvendt sig for om vi skulle gå sammen om arrangementet med 2 dage i en West skov og 1 dag i Kolding skov
Der har været løs snak med Esbjerg vedr. et samarbejde om påsken 2024, dette afklares først, inden der gives et svar til Kolding.
2. Træningsløb/skovtilladelser
Afslag på skovtilladelse til træningsløb i Søndre Plantage 10 juli pga bukkejagten ikke er afsluttet. Øvrige tilladelser i 2019 er i orden.
3. Skovens dag 5.5.
Der var ingen der henvendte sig med ønske om at stå for det så der er meldt afbud.


B. Status – Igangværende opgaver

1. Klubtur 18/19 maj
Lørdag løb i Thorsted 4 baner efterfølgende kaffe
Overnatning Vildbjerg sports og kulturcenter
3 retters middag på hotel Vildbjerg
Søndag løbes på faste poster i Præstbjerg
- Peter sender til Egil for at få lagt på hjemmesiden
2. DM Stafet 12.9.2020 Blåbjerg plantage
a. Der er flere projekter med gas og el ledninger på tegnebrættet igennem skoven der går i gang i løbet af 2020, der er kontakt med kommunen for at få en tidsplan for at sikre at de ikke påvirker planlagt stævneplads, dette kommer snarest.
b. Der er ikke kommet henvendelse på funktionsleder posterne efter Mogens’ mail, der er kommet en del der har meldt sig som hjælpere.
c. Der skal arrangeres et møde med Esbjerg i løbet af maj for at få sat gang i processen. (Mogens)
3. Kort
Intet nyt
4. Økonomi
Økonomien ser fin ud
Underskrift af div papirer fra banken, så er overdragelsen af kasserposten ved at vær på plads
5. Første træningsløb i måneden (parkeret)
a. Der er problem med at der kommer for få deltagere til træningsløbene, nogle gange har der været ned til 9 deltagere, dette er ikke motiverende for banelæggerne.
b. Vi prøver at lave fællesspisning  når det er i Vrøgum.
3.7 og 7.8 bestiller vi sandwich, der skal være tilmelding, man skal være mål til spisning kl 19:00 så vi kan spise sammen.
4.9 fra ballonparken, her medbringer man selv mad og vi tænder op i grillen
6. Ungdom/rekruttering  (Mini – Maxi) (parkeret)
Intet nyt
7. Instruktion til banelæggere (parkeret)
Intet nyt


C. Efterretning – sager til orientering

1. Ref. af HB møde nr. 3/2019
2. Div. skrivelser
3. Medlemmer
Ingen indmeldelser, 2 udmeldelser (manglende betaling)
52 aktive og 5 passive medlemmer

 

D. Kommunikation – Hvad og hvordan

1. Hjemmesiden
a. Hanne – mind Egil om at referatet kun skal vises i Højre spalte og kun som notits på forsiden
b. Peter – sender info om klubtur
c. Hanne – sender information om fællesspisning
2. Facebook
a. Sprint – By orientering i Varde 22.5. laves som en åben invitation i håb om at motivere nye til at komme og prøve orienteringsløb.
b. Hanne deler arrangementet på Vardes facebookside.

E. Eventuelt – Mødeplanen
1. Militærets udvidede aktiviteter
Som det lyder på nuværende tidspunkt kommer der nogle spor i Bordrup.
De store forandringer for klubben forventes det ikke at medføre da militæret stadig har begrænsede økonomiske ressourcer.
2. Næste møde
2.7. kl 19:00.

 

west billeder

DSC_30001.JPG

Kommende aktiviteter

Lørdag 26 September kl.13:00
Ølgod
________________________
Lørdag 03 Oktober kl.13:00
Vrøgum Ø
________________________
Lørdag 10 Oktober kl.13:00
Solbjerg Øst
________________________
Torsdag 15 Oktober kl.10:00
Seniormøde
________________________
Lørdag 17 Oktober kl.13:00
Oksby
________________________

West kalender

September 2020
M T O T F L S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Oktober 2020
M T O T F L S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Medlemmerne

No images
Copyright © 2020 okwest. Alle rettigheder reserveret.
Joomla! er fri software udgivet under GNU/GPL licens.